Dit vraagstuk begon al in 2019 toen ik nog bezig was met mijn minor. Roy liep naar het DataBewijst team toe en vertelde dat hij snel een team bij elkaar moest samenstellen voor een nieuw vraagstuk met toegepaste psychologie studenten. Een lokale krant uit Nuenen, De Nuenense Krant (DNK), wilde graag inzichtelijk maken hoe de lezers en adverteerders denken over hun krant. DataBewijst werd erbij geroepen omdat er veel data zou ontstaan die wij dan konden analyseren om zo het onderzoek te helpen. Daarnaast zouden we een gedeelte onze competentie publieksgerichtheid kunnen halen met dit vraagstuk, omdat we echt alleen maar met het publiek bezig waren.

Al snel zaten we met de studenten van toegepaste psychologie samen om te kijken wat we voor elkaar konden betekenen. Destijds heb ik samen met Mirthe, Stephanie en Eline aangegeven dat we er niet heel veel tijd in het begin eraan zouden besteden, omdat we een minor hebben en die eerst goed willen afronden. Helaas, is dat in mijn geval niet helemaal gelukt. Tijdens mijn minor ben ik nog mee geweest naar Nuenen om wat voxpops te doen, dit was op donderdag 16 januari. Samen met Rens, Britt en Iza stonden we in Nuenen om mensen op straat wat vragen te stellen (ik kreeg gelijk weer flashbacks naar mijn stageperiode bij Omroep Zeeland). Mirthe had al in een vergadering aangegeven dat je voxpops beter niet van deur-tot-deur moet doen, maar dat je ergens moet staan waar het druk is. Dit heb ik nogmaals bevestigt, maar toch besloten een aantal dat het beter was om van deur-tot-deur te gaan. Gelukkig hebben Iza en ik niet geluisterd, want we gingen voor de Jumbo staan en voordat we het wisten zaten we al op vijf en later zeven interviews, terwijl het andere team nog maar op vier zat.

De opbouw van het onderzoek ging als volgt. We gingen eerst voorinterviews doen en daarop baseerde we de enquêtes. Daarna gingen we de enquêtes uitzetten om zo een representatief beeld te krijgen van wat de Nuenenaren willen. Ik heb niet meegewerkt aan het opzetten van deze structuur, dus ik ga hier ook niet mijn mening over geven. Al snel viel me op dat we te veel in de werkwijze werden meegenomen van de toegepaste psychologie studenten. Zo moesten we transcripten schrijven terwijl dat voor onze opleiding niet hoeft. Dit leidde tot heel erg veel frustraties bij mij. Ik ga toch niet werk doen, omdat andere het moeten doen. Maak van jouw probleem niet mijn probleem, was mijn gedachte.

Na alle voorinterviews en een vergadering met DNK, op donderdag 30 januari, hebben we met de toegepaste psychologie studenten en hun begeleider Patric gezeten om eens te reflecteren op onze werkwijze. Dit vond plaats op woensdag 19 februari. Hier werd nogmaals benadrukt dat we toch heel erg in de werkwijze van Patric en de psychologie studenten gepusht zijn en dat hebben we rechtgezet. Het was een goede vergadering wat leidde tot het niet meer hoeven te transcriberen van de audiobestanden. Wel hebben we een ander onderzoek gekregen, we moesten de twee lokale kranten in Nuenen gaan vergelijken.

De volgende vergadering met de Nuenense Krant vond plaats op donderdag 5 maart en nu gingen we dan echt de resultaten delen van zowel de transcripten als het onderzoek dat de journalisten hebben gedaan. Ik was verbaasd over de reacties van de Nuenense Krant. Ik vond ze erg professioneel omgaan met de situatie en de feedback die wij gaven. Het was namelijk niet al te positief wat mij te melden hadden. Wat wij precies hebben gezegd laat ik nog zien wanneer het gehele onderzoeksverslag af is. We moeten dit namelijk voor voor vrijdag 13 maart inleveren. We hebben in de vergadering kunnen afspreken dat de derdejaars studenten journalistiek zich op 31 maart uit het project kunnen trekken. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat de oorspronkelijk reden waarmee we het project zijn ingestapt niet meer haalbaar is. Wij kunnen niet de data analyseren die uit de enquêtes komt, omdat de toegepaste psychologie studenten dat gaan doen. Dit moeten zij namelijk doen voor hun opleiding.

Zie hier het onderzoek dat wij hebben gedaan voor DNK:

Reflecteren

Als ik terugkijk op deze samenwerking zie ik wel wat dingen die zijn fout gegaan in zowel samenwerking, maar ook dingen die ik fout heb gedaan. Zo heb ik me tijdens de vergadering met Patric niet netjes gedragen door opeens te ontploffen en aan te geven dat we echt niet gingen transcriberen. Ik ben het er nog steeds niet mee eens dat wij moesten transcriberen, maar zo uitvallen tegen Patric was niet professioneel en ik moet ook toegeven dat dit één van de eerste keren was dat ik zo tegen iemand uitviel. Ik ga er dan ook aan werken dat dit de laatste keer wordt dat ik zo erg ontplof tijdens een samenwerking. Toch vind ik dat wij te lang mee zijn gegaan in de werkwijze van de psychologie studenten en dat heeft ons niet verder geholpen. Ook hier moet ik streng naar mijzelf zijn. Ik had dit namelijk al een tijdje door, maar ik heb niet ingegrepen. Het feit dat alles via Patric moest lopen en dat het gewoon niet snel verliep was zowel ergerlijk als zorgelijk. Ik heb heel veel perioden gehad waarin ik me kapot kon ergeren en ik sta er nog steeds achter dat Mirthe en ik op een gegeven moment hebben aangegeven dat we een gesprek wilde hebben om op ons werk tot nu toe te reflecteren. Gelukkig, heb ik samen met Mirthe ook nog kunnen zeggen dat we er 31 maart echt mee willen stoppen. Ik wil me namelijk op andere dingen focussen en ik wil ook aan de slag gaan met data- en onderzoeksjournalistiek. De reden waarom wij het project zijn ingestapt om de data te analyseren hebben we jammer genoeg al heel snel uit het oog verloren. Tegelijkertijd ben ik wel veel bezig geweest met publieksgerichtheid. Ik heb met het publiek gepraat van de Nuenense Krant en ik ben ook veel tegengekomen over hoe de Nuenaneren naar de lokale journalistiek kijken. Ik kijk ook niet op dit project terug met alleen maar een negatieve blik. Zo vond ik de gesprekken met de Nuenense Krant ook altijd interessant en heb ik toch een aantal dingen opgestoken van het onderzoek waarin we de twee lokale kranten met elkaar vergelijken. Daarnaast was het ook wel handig dat ik wat kennis had opgedaan door bij een lokale krant te werken. Hierdoor snap je toch meer wat er in die wereld gaande is en waar ze mee te maken hebben. Het was een moeilijke, maar bijzondere samenwerking, maar ik ben toch best wel blij dat het afgelopen is.

Competenties

Een competentie die ik hier vooral ben tegengekomen is die van publieksgerichtheid. Voor het profileringsjaar luidt die als volgt:

“Heeft contact met het publiek om oog te krijgen voor nieuwspercepties en mediagebruik van verschillende doelgroepen en de potentiële publieksbijdrage aan producties. Weet eigen producties onder de aandacht te brengen. Geeft waar nodig op correcte wijze zijn werkwijze in zijn producties weer.”

Competentie publieksgerichtheid

We hebben contact gehad met het publiek in Nuenen en ik heb daar veel vragen gesteld over nieuwspercepties en mediagebruik. Zo heb ik aan verschillende Nuenenaren gevraagd of ze de lokale krant online lezen en daardoor konden we op een gegeven moment een patroon zien ontstaan waarbij veel mensen zeiden dat ze het niet online lazen. Dit is een belangrijk resultaat voor de lokale journalistiek in Nuenen. Daarnaast heb ik te horen gekregen dat veel Nuenenaren interesse hebben in medisch nieuws of gemeentelijk nieuws. Niet te veel serieus nieuws, maar meer evenementen nieuws. Ik heb ook met verschillende doelgroepen gezeten. Ja, ze waren allemaal Nuenenaren, maar ik heb met ouderen, jongeren en volwassenen gesproken over de lokale krant en de nieuwsbehoeftes. Zo zagen we op een gegeven moment een trend ontstaan dat jongeren helemaal niet geïnteresseerd zijn in lokaal nieuws, terwijl gepensioneerden dit wel interessant vinden. Ook de werkwijze hebben wij regelmatig tegen onze opdrachtgever, de Nuenense Krant, verteld. Zodat ook zij weten waar wij mee bezig zijn.

Een andere competentie die ik ben tegengekomen is die van produceren. Deze competentie luidt als volgt:

“Maakt complexere producties voor een multimediale omgeving. Stemt Nederlandse taal af op specifiek mediumtype en doelgroep. Voert het journalistieke werk op middellange termijn uit en plant en organiseert op lange termijn onder aansturing.”

Competentie produceren

Vooral de laatste zin is wat Mirthe en ik hebben gedaan. Toen wij klaar waren met onze minor en ons konden focussen op dit vraagstuk viel ons op dat er nogal wat dingen kromliepen. Toen zijn we beiden ingesprongen om zo alles weer recht te trekken. Zo hebben we deadlines gezet en hebben we met de studenten en Patric van de toegepaste psychologie opleiding gezeten om weer alles recht te krijgen en te reflecteren op onze samenwerking. Daarnaast hebben wij de nodige dingen gestuurd en hebben we de leiding moeten nemen in de gesprekken met de Nuenense Krant. We hebben snel moet schakelen en nieuwe deadlines moeten zetten om zo nog de einddeadline van 31 maart te behalen. Helaas, gaan we deze deadline niet meer halen. En zoals ik beloofd had, houdt de samenwerking voor mij op 31 maart op omdat ik meer wil doen en omdat ik ook aan mijzelf moet denken.

Een andere competentie die ik tegenkwam is de competentie reflecteren, die luidt als volgt:

“Formuleert een onderbouwde visie op een zelfgekozen onderwerp mede op basis van literatuuronderzoek. Koppelt reflectie op zijn handelen en attitude aan een zelfgekozen journalistiek profiel.”

Competentie reflecteren

Ook dit heb ik gedaan in deze blogpost. Ik heb de tijd genomen om helemaal te omschrijven hoe ik heb gehandeld en waar ik de fout in ben gegaan tijdens dit project. Ik heb een spiegel voor mijzelf gehouden en heb gekeken naar wat goed ging en wat beter kan in de toekomst. Ik heb in mijn ogen ook naar mijn houding gekeken.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *