De competentie met de kritische blik naar jezelf, naar het werkveld en naar de groep. De competentie luidt als volgt:

Bedenkt bij een gegeven thema een eigen onderzoeksvraag en voert onder begeleiding onderzoek uit. Reflecteert op functionele, juridische en ethische aspecten van zijn journalistiek attitude en handelen.

Het eerste gedeelte van deze competentie heb ik vooral uitgevoerd tijdens mijn stage-onderzoek, maar ook in mindere mate tijdens mijn datajournalistiek met Duurzaam Bedrijfsleven en datajournalistiek in het algemeen. Zo hebben we tijdens het lezen van de boeken geleerd dat je altijd een onderzoeksvraag + hypothese. Dit heb ik ook toegepast voor mijn stuk voor Duurzaam Bedrijfsleven over steden en duurzaamheid.

Reflecteren op functionele, juridische en ethische aspecten van zijn journalistieke attitude en handelen doe ik ook in onder andere mijn weekverslagen, maar ook tijdens de vergaderingen of met het datajournalistiek groepje. Een goed voorbeeld is met de PZC van vrijdag 21-06-2019 waarin ik te maken kreeg met een (U)AVG overtreding van ‘professionele’ journalisten en fotografen. Ethische handelen ben ik tegen gekomen toen de privacy werd geschonden van Albert (onder andere), maar ook toen ik stukken van de Bode moest doorsturen of het feit dat we met Duurzaam Bedrijfsleven samenwerken, dat alleen maar het positieve wil belichten. In het begin had ik daar ook wel moeite mee, maar ik heb een manier gevonden om minder positieve mededelingen toch postief neer te zetten.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *