In deze reeks van berichten ga ik antwoord geven op de vraag: Wat is journalistiek voor mij? Dit doe ik aan de hand van een paar woorden die ik kort toelicht en daarna link ik ze met de praktijk (waar ben ik deze woorden tegengekomen?)

Transparantie

Ik vind transparantie voor een journalist erg belangrijk. Het publiek heeft recht om te weten wat ik doe en hoe ik het aanpak. Hierdoor kunnen ze ook kijken of ze het wel eens zijn met de methode van mijn onderzoek of met mijn brongebruik. Plus ze begrijpen me dan beter. Ik ben de transparantie vooral tegengekomen bij het bezoek aan de Groene Amsterdammer. Xandra Schutte (de hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer) was heel erg open en heeft veel verteld over het weekblad. Dit komt ook aan de hand van een onderzoek in het blad, waarin de onderzoeksmethode werd uitgelegd aan het publiek. Zo zou ik ook willen schrijven. Iedereen mag weten wat ik heb gedaan. Wat ze ervan vinden? Dat laat ik aan hun over.

Een band met je publiek

Een band met je publiek is heel erg belangrijk. Hier komt ook het woord transparantie weer naar boven, maar niet alleen transparantie is belangrijk. Een taak van een journalist is om de mensen aan het woord te laten die geraakt worden door een bepaalde gebeurtenis. Dit vind ik erg belangrijk. Ik heb ook al meerdere keren deze taak toegepast in de praktijk. Een voorbeeld is mijn stuk over monumentaal Middelburg, waarbij ik de Middelburgers heb gevraagd wat zij ervan vonden (ik verwijs hier naar mijn pagina met het project monumentaal Middelburg). Ook heb ik het toegepast bij mijn stuk over Koerdistan. Hier heb ik de Koerden het woord gegeven. (ik verwijs naar mijn pagina met het project het Koerdisch referendum). Deze twee zijn allebei voorbeelden van het publiek betrekken in je stuk. Rekening houden met je doelgroep is dan ook heel erg belangrijk en daar moet je zorgvuldig over nadenken, heb ik geleerd over al mijn stukken. Dit kwam heel erg naar voren bij mijn snuffelstage bij de PZC, die als doelgroep de Zeeuwen hebben. Je moet dan hele andere keuzes maken dan bij het Brabants Dagblad of de Volkskrant.

Keuzes verantwoorden

Dit is zowel voor jezelf als voor je publiek erg goed om te doen. Voor jezelf om duidelijk te maken hoe je het hebt gedaan en dat je achter je keuzes staat en voor je publiek ook duidelijk maakt wat je keuzes zijn geweest. Als je aan je publiek laat weten welke afwegingen je hebt gemaakt en hoe je bepaalde problemen heb opgelost, zullen ze sneller het verhaal accepteren. Je zegt namelijk heel duidelijk waarom je iets doet. Dit ben ik tegen gekomen bij het bezoek aan de Groene Amsterdammer, mijn snuffelstage bij de PZC en bij alle stukken die door iedereen besproken zijn tijdens de redactievergaderingen. Vooral het laatste heeft veel invloed gehad. Als je weet waarom iemand bewust die keuze heeft gemaakt, kan je het ook sneller begrijpen en dan ook accepteren.

Reflectie op jezelf en op je eigen werk

Het is handig om te weten welke fouten je hebt gemaakt, zodat je ze de volgende keer kan voorkomen. Het beste als je zelf de fouten ontdekt in je eigen stukken. Dit zorgt ervoor dat je beter oplet. Als andere mensen het zeggen, kan je het nog naast je neerleggen. Als je het zelf ziet dan zie je wat je fout hebt gedaan, maar je ziet dan ook de positieve dingen, zoals je groei bijvoorbeeld. In de praktijk ben ik dit tegengekomen samen met mijn coach Bea (die had opdracht gegeven om minder te produceren en te gaan reflecteren). Het reflecteren leidde tot mijn breekpunt, maar uiteindelijk ook tot een soort van trots op mijn werk, want het is nooit perfect.

 

 


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *