Deze reflectie ga ik zo kort als mogelijk is houden. Ik heb al veel gereflecteerd op mijn freelance baan voor de Bode. Zo heb ik in mijn blogpost over ondernemerschap vertelt hoe ik bij de Bode gekomen. Ook heb ik bij een aantal weekverslagen gemeld hoe ik gehandeld heb en waar ik tegen aanliep. Wat ik in deze blogpost alleen nog maar ga doen is het belichten van de competenties en hoe ze bij deze producties passen.

Competenties

  • Publieksgerichtheid: Ik heb contact gehad met het publiek om een bronnennetwerk op te bouwen. Mijn bronnennetwerk is in Vlissingen en Middelburg ook toegenomen. Daarnaast heb ik een aantal producties door moeten sturen naar het de geïnterviewde die tegelijkertijd ook het publiek is om feedback te ontvangen. Oog voor de nieuwsbehoeftes is wat lastiger omdat ik mijn opdrachten rechtstreeks van mijn opdrachtgever krijg. Wel kan ik zien dat er veel behoefte is naar verhalen waar kinderen inzitten, omdat ik vaak kinderen heb moeten interviewen. Ik werk zowel voor de Vlissingse Bode als de Middelburgse, dat betekent dat ik mijn producties altijd op een andere doelgroep moet richten. De ene keer de inwoners van Middelburg , de andere keer de inwoners van Vlissingen.
  • Researchen: Ik probeer altijd met twee à drie invalshoeken op pad te gaan, zodat ik nooit verrast kan worden. Toen de PZC aanwezig was en ik ook heb ik goed nagedacht over wat hun zouden doen en wat ik dan zou moeten melden. Ik heb er toen voorgekozen om me vooral op de kinderen te focussen en niet op de volwassen. In mijn stukken staan over het algemeen alleen maar mondelinge bronnen.
  • Produceren: Het grootste gedeelte van deze competentie heb ik al verteld bij de competenties researchen en publieksgerichtheid. Ik ga dat hier niet opnieuw herhalen.
  • Vernieuwen: Ik zit er over na te denken om onderzoeksjournalistiek te introduceren bij de Bode. Dat ik zelf onderzoek ga doen en dan het stuk doorstuur naar ze, zodat zij het kunnen publiceren. Het is een concept wat ik in de zomervakantie wat meer zou willen uitwerken. Ik heb de mogelijkheden verkent van de freelance markt door als freelancer te gaan werken.
  • Reflecteren: Ik heb veel gereflecteerd op mijn journalistiek attitude door op mijn houding te reflecteren. Zo heb ik met juridische, ethische en functionele aspecten te maken gehad. Een voorbeeld is de AVG, waar ik vaak tegen aangelopen ben. Dat is zowel een ethisch en juridisch aspect van de journalistiek.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *