Het is ons niet gelukt om in het Accelerator-programma te komen en dat is zonde. Ik was ook zeker teleurgesteld, maar tegelijkertijd viel er wel een last van mijn schouders af. Vooral na het ‘gesprek’ met de juryleden had ik al mijn twijfels over het Acceleratorprogramma en hoe ze te werk gaan. We hebben gelukkig wel een redenen gekregen waarom we niet zijn toegelaten.

Ik kan mij zeker vinden in de feedback die zij geven, maar tegelijkertijd ben ik het ook niet met alles eens. Zo geven ze aan dat we programmeurs nodig zouden moeten hebben, terwijl dat niet hoeft. Dat ligt er aan met wat voor een soort datajournalistiek aan de slag gaat. Tegelijkertijd gaven ze ook aan dat we op dit moment nog niet multidisciplinair genoeg zijn en daar ben ik het mee eens. We hadden destijds nog geen taakverdeling gemaakt en hebben nog niet gekeken waarin we ons, eventueel apart, kunnen specialiseren om zo meer vaardigheden te kunnen creëren. Ook gaven ze aan dat het niet duidelijk was welk probleem we nou precies willen oplossen en aan de ene kant geef ik ze gelijk. We hadden destijds geen concreet probleem dat we wilden gaan oplossen, maar aan de andere kant als ik denk aan het boek De nieuwe journalist van traditioneel naar modern freelancen is een probleem ook niet altijd de beste optie manier om te beginnen. Je kan namelijk ook een ander vertrekpunt hebben en dat is vanuit je passie. Natuurlijk moet er wel een soort probleem zijn anders wordt het lastig, maar naar mijn overtuiging is dat niet het belangrijkste. Als laatste gaven ze ook aan dat we niet goed voor ogen hadden welke experimenten wij konden doen. Daar ben ik het echt niet mee eens. Ik had zelf al tientallen ideeën over onderzoeken/experimenten die wij konden doen. Tegelijkertijd kan ik ook de SVDJ daar niet helemaal de schuld van geven, hier ligt ook de fout bij mij. Ik heb het blijkbaar niet kunnen overbrengen en ik zie ook zeker in dat dit een fout is van mijn kant.

Uiteindelijk heb ik samen met Mirthe, Eline en Stephanie afgesproken om te kijken naar wat we vonden en onze uiteindelijke conclusie was dat we gewoon verkeerde verwachtingen hadden van het Acceleratorprogramma. Naar onze mening (die heel erg gebaseerd is op de Innovatiedag waar wij bij aanwezig waren) zouden ze ons helpen met de taakverdeling, het specialiseren en het werken aan het probleem dat wij willen oplossen, maar blijkbaar vindt het SVDJ dat dit niet de insteek is van het Acceleratorprogramma. Dat is ook niemands fout. Ik ga ook zeker niet wijzen naar de SVDJ over dat ze valse verwachtingen hebben geschept, maar ik ga ook niet de fout bij ons neerleggen. Wij hadden gewoon hogere verwachtingen en het is zonde dat we het niet gehaald hebben. Wel was het een enorm goede les en ervaring. Er stond ook namelijk in de brief dat er potentie in zit en dat we wel erg enthousiast zijn en dat is ook al iets.

Categorieën: Reflecteren

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *