Dit half jaar moet ik in mijn stage, naast het stageonderzoek, ook de competenties bewijzen. Ik loop voor de Belofte de competenties rustig door om daarna een beeld te geven over hoe ik ze denk te bewijzen. Zo meteen volgen de competenties, eerst volgt er een korte beschrijving over mijn stageplek.

Omroep Zeeland

Omroep Zeeland is een bedrijf dat zich inzet in de regio Zeeland. Bij Omroep Zeeland moet de verslaggever, zowel voor radio als voor televisie en internet werken. Dit houdt in dat alle beginnende verslaggevers verschillende cursussen krijgen in audio- en videomontage, camerajournalistiek, bureauredactie en webredactie. Naast deze taken en de dag redactie, verantwoordelijk voor het dag nieuws, is de werkvloer opgedeeld in bepaalde thema’s. Zo heb je de thema’s: politiek, economie, veiligheid, sport en lifestyle.

Publieksgerichtheid

Heeft contact met het publiek om eigen producties te evalueren, om oog te krijgen voor nieuwsbehoeftes en om een bronnennetwerk uit te breiden. Baseert onderwerpen, invalshoeken en bronnen op verschillende doelgroepen. Geeft waar nodig op correcte wijze de aard/bedoeling van zijn producties weer.

Bij Omroep Zeeland leer ik om nieuws te screenen op relevantie voor de Zeeuwen. Zo moeten wij lastige keuzes maken voor onderwerpen. In de komende tijd zal ik goede keuzes maken over onderwerpen die aansluiten bij mijn doelgroep. Als er vanuit de doelgroep reacties komen die gerelateerd zijn aan het artikel zal ik mijzelf moeten verantwoorden. Naast het bureauwerk zal ik ook op pad moeten om zogeheten Voxpop te maken. Voxpop is de mening van het Zeeuwse volk over een onderwerp voor zowel de radio als de televisie.

Researchen

Verzamelt in teamverband binnen gegeven themagebieden relevante informatie uit schriftelijke en mondelinge Nederlands- en Engelstalige bronnen en beoordeelt deze op betrouwbaarheid. Bedenkt meerdere invalshoeken bij actuele gebeurtenissen.

In mijn stage wil ik goed kunnen samenwerken met mijn collega’s om de beste resultaten op tafel te krijgen. Dit betekent rondvragen voor connecties en zo veel mogelijk goed onderzoek doen. Dit houdt ook in kijken naar de betrouwbaarheid van de informatie die we in handen hebben. Ik heb ook de mogelijkheid om mee te lopen met een team die gespecialiseerd zijn in één onderwerp, zoals economie.

Produceren

Maakt eenvoudige zelfgekozen producties voor verschillende mediumtypen en doelgroepen en maakt daarnaast inhoudelijk complexere producties. Stemt Nederlands taalgebruik af op vorm. Plant en organiseert het journalistieke werk op middellange termijn.

Tijdens mijn stage ga ik met verschillende vormen van journalistieke producties aan de slag. Ik zal voor het web moeten schrijven, audiomontage maken voor de radio en videomontage voor de televisie maken. Voor al deze producties moet je anders aan de slag gaan en ook met een andere insteek. Zo moet je bijvoorbeeld bij televisie in beeldtaal denken en bij de radio moet je de omgeving omschrijven. Ook zal ik veel voorbereidend werk moeten verrichten, zoals interviewen regelen of informatie via de telefoon verzamelen.

Vernieuwen

Bedenkt een vernieuwende journalistieke werkwijze, vorm of dienst die aansluit bij de behoeften van een publiek of opdrachtgever. Verkent de mogelijkheden die de (freelance) markt hem biedt.

Deze competentie zal ik bewijzen in mijn onderzoek. Door onderzoek te doen naar vernieuwing voor het bedrijf Omroep Zeeland.

Reflecteren

Bedenkt bij een gegeven thema een eigen onderzoeksvraag en voert onder begeleiding onderzoek uit. Reflecteert op functionele, juridische en ethische aspecten van zijn journalistieke attitude en handelen.

Ik zal reflecteren in mijn weekverslagen. Direct na het maken van een productie zal ik feedback krijgen van mijn collega’s en een groot gedeelte van deze competentie zal ook in het stageonderzoek voorbij komen. Waarbij ik moet reflecteren op het werkveld.

Leerdoelen

1. Weten wat datajournalistiek is en de rol van de datajournalist voor de regionale omroepen? Het liefst zou ik het ook zelf willen uitvoeren.

2. Zelfstandig het hele journalistieke proces doorlopen.

2.1. Zelfstandig goede bureauredactie uitvoeren. Dus een goede voorbereiding, afspraken maken, een voorgesprek voeren (bij een geïnterviewde).

2.2. Zelfstandig op locatie gaan. Dus goed op tijd aanwezig zijn. Goed interviewen.

2.3. Zelfstandig monteren (audio en video) en schrijven voor internet.