Hierbij mijn opdracht voor het staats- en bestuursrecht. Er zit geen doelgroep bij, omdat ik dit gewoon wil hebben om te laten zien dat ik het in ieder geval gelezen heb. Ik heb er ook bewust voor gekozen om er geen serieuze opdracht van te maken, omdat het heel veel op politiek lijkt. Ik heb over het staats- en bestuursrecht gelezen en ik weet er nu redelijk wat van.

“Wat zonder bewijs beweerd wordt, kan ook zonder bewijs ontkend worden” – Euclides (Grieks wiskundige en filosoof)

Aantekening bij het staats- en bestuursrecht.


Feedback, doel, doelgroep en reis

Feedback geen, want het zijn aantekeningen. Doel was het bewijs dat ik ook het staats- en bestuursrecht heb behandeld. Doelgroep ben ik zelf of geïnteresseerden. Mijn reis was ook niet heel bijzonder ik ben begonnen in het basisboek recht. Ik heb de belangrijkste stukken gemarkeerd en daarna heb ik het in een Word document gezet.


Reflectiemodel

VragenAntwoord
Waar liep je tegen aan?
Wat was moeilijk?
Wat ging makkelijker?Het lezen en samenvatten
Wat zou je volgende keer anders doen?
Wat doe je met de feedback?
Verantwoord je keuzes?Ik heb voor aantekeningen gekozen en geen interview, omdat er heel veel politiek in naar voren komt. Dat behandel ik waarschijnlijk nog verder in dit jaar en anders lees ik er ook weer over in het boek politiek voor Dummies.
Wat heb je geleerd?Veel over het staats- en bestuursrecht.

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *