In deze serie ga ik in op elke competentie. Ik ga vertellen over hoe ik met deze competentie aan de slag ben gegaan, maar ook wat mijn houding is tegenover de competentie. In dit bericht ga ik in op de eerste competentie, namelijk publieksgerichtheid. De competentie publieksgerichtheid is de nieuwste competentie en daarom is er ook nog niet heel veel over duidelijk. De competentie luidt als volgt:

“Heeft contact met het publiek om oog te krijgen voor nieuwspercepties en mediagebruik van verschillende doelgroepen en de potentiele publieksbijdrage aan producties. Weet eigen producties onder de aandacht te brengen. Geeft waar nodig op correcte wijze zijn werkwijze in zijn producties weer.”

competentie publieksgerichtheid

Om te beginnen moet hoe ik ermee aan de slag ben gegaan. Ik weet dat deze competentie mijn achilleshiel is dus begin van dit semester wist ik al dat ik hier extra op moest inzetten en ook mijn eigen visie over moest gaan vormen. Te beginnen met het eerste gedeelte van de eerste zin van de competentie (Heeft contact met het publiek om oog te krijgen voor nieuwspercepties en mediagebruik van verschillende doelgroepen). Dit gedeelte is op twee manieren naar voren gekomen dit jaar voor zowel het project met De Nuenense Krant (DNK) en het contact met het publiek voor DataBewijst door middel van polls. Voor DNK was het doel om inzichtelijk te krijgen hoe het publiek met de lokale krant omgaan en hoewel ik zelf geen belang heb bij DNK was het wel super interessant om te zien hoe het publiek dacht. De lokale kranten zitten gewoon in een heel lastig scenario. Aan de ene kant hebben ze de oudere lezers die ze niet willen kwijtraken, omdat dat een heel erg loyaal publiek is. Tegelijkertijd willen ze ook een jongere publiek aantrekken omdat anders de krant misschien wel uitsterft. Uit de interviews met het publiek kwam dat de jongeren eigenlijk niet heel erg geïnteresseerd zijn in lokaal nieuws en geen behoefte hebben aan een lokale krant en dat is best wel een pijnlijke constatering. Eigenlijk zit DNK gewoon een beetje vast en dat maakt het erg lastig voor ze. Ook hebben we te horen gekregen waar er behoefte aan is binnen het publiek op bijvoorbeeld thema niveau. Zo gaven er veel aan dat ze meer over verenigingen willen zien of meer over gezondheid. Dat zijn allemaal dingen waar DNK verder op kan ontwikkelen.

Het andere punt zijn de polls van DataBewijst met als doel een betere connectie te maken met het publiek. Ik ben er heilig van overtuigd dat het publiek een belangrijke rol kan spelen bij DataBewijst en zelfs bij elk journalistiek bedrijf. Door aan het publiek te vragen welk onderwerp ze interessant vinden kan je deze mensen aan je merk binden en dat kan super veel opleveren. Natuurlijk moet je wel altijd kritisch blijven kijken naar de keuzes die het publiek maakt. Bij DataBewijst namen wij dit uit handen door zelf al de onderwerpen te onderzoeken en de relevantie daarvan te noteren. Ik hoop dat de poll er uiteindelijk voor zorgt dat het publiek met ideeën komen en dat we daar op kunnen inspringen. Dat zou voor mij het droomscenario zijn voor de pre-productiefase.

Het volgende onderdeel van de zin (de potentiele publieksbijdrage aan producties) gaat in over het contact zoeken met het publiek tijdens de productiefase. Ik moet hier eerlijk toegeven dat wij wel de kans hiervoor hebben gehad, zoals bij de productie over corona & files. Dat was natuurlijk de perfecte productie geweest om met een aantal mensen rondom de snelweg te gaan praten. Tegelijkertijd is het ook heel erg lastig omdat we niet langs konden gaan, maar ik heb hier wel van geleerd. Zo gaan wij bij de productie over de Veiligheidsmonitor zeker contact opnemen met het publiek. Ook omdat ik denkt dat ze veel meer weten over de regio waar wij onderzoek naar doen dan dat Mirthe en ik doen (daarom zoeken wij bijvoorbeeld ook een regionale partner).

Dan is er nog de post-productiefase (Weet eigen producties onder de aandacht te brengen). Hier zijn verschillende mogelijkheden. We kunnen hier kijken naar het feit dat we onze producten proberen te verkopen aan klanten, maar we kunnen ook kijken naar hoe we het bij het publiek krijgen. Daarom hebben we twee social media kanalen opgericht allebei met een bewust doel. Zo is er LinkedIn om eventuele potentiële klanten op de hoogte te brengen van dingen die er spelen bij DataBewijst en daarnaast is er Facebook om contact met het publiek op te nemen, zoals we hebben gedaan met de corona & files productie. Ik heb met twintig mensen contact opgenomen en om feedback gevraagd. Een ander belangrijk onderdeel is weten wanneer en met wie je contact moet opgenomen of een post moet neerzetten. Voor DataBewijst heb ik dat dan ook zo veel mogelijk gedaan door of in de ochtend of in de avond een post te plaatsen en voor de productie corona & files hebben we naar de reacties gekeken om zo te bepalen of iemand serieus zou kunnen reageren.

Het laatste onderdeel van de competentie gaat over dat je de werkwijze goed moet weergeven (Geeft waar nodig op correcte wijze zijn werkwijze in zijn producties weer). Dit is bijvoorbeeld te zien in de productie voor De Utrechtse Internet Courant (DUIC). In deze productie hebben we de laatste pagina gebruikt om te laten zien waar onze informatie vandaan komt, maar ook voor de productie over de Veiligheidsmonitor laten Mirthe en ik onze werkwijze zien aan de assessoren om zo te laten zien welke stappen we hebben gezet en hoe we tot bepaalde opvattingen en conclusies zijn gekomen.

Houding

Dus ik ben er heilig van overtuigd dat de journalistiek meer met het publiek kan doen en ik zie ook zeker de mogelijkheden voor DataBewijst op dit vlak. Het liefst zou ik een groep willen creëren die loyaal zijn aan DataBewijst er waar je altijd naar kan toestappen om vragen te stellen en niet op de manier van ik ben journalist en jij bent maar een burger. Nee op een gelijke manier waarbij je goed luistert naar wat je publiek heeft te zeggen. Ik vind dat je er niet zo maar vanuit kan gaan dat mensen alleen maar 112-nieuws willen zonder dat je met de bewijzen komt. Om die loyaliteit en betrokkenheid te creëren denk ik dat er veel transparantie nodig is. Zo heb ik besloten om een post te maken met daarin het nieuws dat we de poll de komende tijd niet online komt om zo de volgers te laten weten wat er gaande is binnen het bedrijf.

Een ander leuk voorbeeld is toen ik contact opnam met Diny van Hagen via Facebook. Ik heb flink door moeten drammen, maar uiteindelijk kreeg ik super waardevolle feedback. Nadat ik kort had uitgelegd dat de link te vertrouwen was en hoe ik haar had gevonden gaf ze al snel toe dat ze wel wilde kijken. Daarna heb ik haar gewoon een korte update gegeven over de productie en waar we nu zijn met de startup. Diny reageerde met of ik haar op de hoogte wilde houden en toen gaf ik aan dat ze ook onze Facebookpagina kan volgen. Dat deed ze ook uiteindelijk en toen heeft ze ook een soort van recensie geschreven met daarin het volgende:

“Ik kan en wil alleen maar aangeven dat deze groep op de goede weg is, door op een duidelijke manier en begrijpelijk voor iedereen die zich daarvoor interesseert, verslag te doen van actuele zaken.”

Diny van Hagen, via Facebook over DataBewijst

Een geweldige reactie en ze heeft ook aangeboden dat ze wel vaker feedback wil geven. Iemand anders zei dat ook al via Facebook. Zo zie je maar dat ik niet heel veel tijd hoef te besteden om contact op te zoeken maar dat het wel waardevolle dingen kan opleveren en dat ik dus ook vaker naar ze kan toestappen om hulp te vragen bij een productie.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *